Жаратылыстану-математикалық бағыт

Қоғамдық – гуманитарлық бағыт